คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

โทร : 044-513386

อุไร ทรงเย็น
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ปราณี1
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จักรกฤษณ์ สุขสำราญ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กรรณิกา1
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลัดดาวัลน์ แสนดี1
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ญาณวุฒิ1
สาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี

พันธ์นิภา มีศิลป1
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นงลักษ์ ใจหวัง
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ศิโรรัตน์ ดวงเนตร
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “ยอมรับ” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้