คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

โทร : 044-513386

จันทราวรรณ ลวดเงิน
ประธาน

อุไร_ทรงเย็น.jpg

รองประธาน

ปราณี_งามมาก.jpg

กรรมการ

พันธ์นิภา_มีศิลป1.jpg

กรรมการ

ลัดดาวัลน์_แสนดี1.jpg

กรรมการ

จักรกฤษณ์ สุขสำราญ
กรรมการ

ณาณวุฒิ_รัศมี.jpgกรรมการ

ปวีณา แก้วฝอย
กรรมการ

อรัทย สวัสดี
กรรมการ

วราภรณ์ แพงทรัพย์
กรรมการ

กรรณิกา สายรัตทอง
กรรมการ

นงลักษ์_ใจหวัง.jpg

กรรมการและเลขานุการ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “ยอมรับ” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้